Penge- og værdiskabe

Herunder kan du finde udvalgte spørgsmål og svar på dem i vores FAQ omkring penge- og værdiskabe.

FAQ Pengeskabe

Jeg har glemt min nøgle. Hvad kan jeg gøre?

Du kan bestille erstatningsnøgler ved at skrive til support.dk.openingsolutions@assaabloy.com. Når du bestiller nye nøgler skal du angive nummeret på nøglen. Du finder nummeret bag Yale logoet.

Pengeskabet accepterer ikke min nye kode?

Sørg for, at du færdiggør kodeindstillingsproceduren, ind til den er accepteret. Husk, at hvis du har åbnet pengeskabet med nøglen, skal du også låse det med nøglen, og derefter bruge koden som normalt.

Hvor kan jeg finde nummeret på min nøgle?

Det er under tastaturet skrevet som et langt serienummer.

Kan jeg montere dette pengeskab på væg eller gulv?

Der medfører fire bolte. Du kan montere dette pengeskab på enten væg eller gulv.

Der er problemer med indstillingskoden. Displayet siger 'FEJL'.

Tryk og hold først på ‘ENTER’, og hold knappen nede.

Hold knappen 'ENTER' nede, og tryk derefter '3'. Meddelelsen 'INDSTIL KODE' bliver vist på displayet.

Indtast din nye kode, og tryk på nøglesymbolet. Du bliver bedt om at gentage dette.

FAQ Værdiskabe

Jeg har glemt min nøgle. Hvad kan jeg gøre?

Du kan bestille erstatningsnøgler ved at skrive til YaleDanmark@assaabloy.com. Når du bestiller nye nøgler skal du angive nummeret på nøglen. Du finder nummeret på forsiden af pengeskabet

Hvor kan jeg finde nulstillingsknappen for at indstille/ændre min kode?

Det er en rød trykknap i nærheden af hængslet eller øverst i batterirummet.

Hvor kan jeg finde koden for at kunne bestille nye nøgler?

Du finder koden i dørens øverste højre side, under displayet eller rundt om nøglehullet indgraveret i kamlåsen. Du kan bestille erstatningsnøgler ved at skrive til YaleDanmark@assaabloy.com

Kan jeg montere dette pengeskab på væg eller gulv?

Der medfører fire bolte. Du kan montere dette pengeskab på enten væg eller gulv.